Hållbarhet

Hållbarhet


Vi försöker tänka hållbart, både i det stora och det lilla. Vi vill gärna med gott samvete så småningom kunna lämna över gården till våra barn. 


I stugan sopsorterar ni. Det finns behållare för brännbart och komposterbart avfall. Glas, papp, plast och konserver får ni gärna lämna kvar så tar vi det till återvinningen. 

Kött köps uteslutande från bönder max tre mil hemifrån. Grönsaker odlas till viss del på gården men köps mest från lokala odlare.

Vi tar ved i vår egen skog och den körs hem med hästarna. Hästarnas gödsel återanvänds på åkrarna i närheten. Vi skördar eget hö och den största delen är från gamla ogödslade vallar utan inblandning av kemikalier. Hästarna betar i närheten, bland annat försöker vi öppna upp landskapet i byn och då är hästarna bra som slyröjare. 

I vår lada göms många små pinaler - Den som spar, han har säger Björn och det är mycket som återanvänds i stället för att det köps nytt. 

Vi tror också på att Sverige har enormt mycket att erbjuda som turistland och därför känns i många fall långa flygresor ut i världen helt överflödiga.


Känslan att tillsammans med hästen utföra ett tungt skogsarbete på gammalt vis där vi åsamkar minimal markförstörelse och sedan värmer oss vid elden vi tänder av veden vi kört hem - DET är livskvalitet och hållbart för både själ och hjärta.